hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 07/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH 2020

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được thực hiện theo Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH từ ngày 01/01/2020.

Đối tượng thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH gồm:

- Người lao động thuộc chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2020.

- Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2020.

Theo đó, tiền lương tháng đã đóng BHXH của nhóm đối tượng này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

 


Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh 

4,85

4,12

3,89

3,77

3,5

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,94

2,73

2,54

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

2,35

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00


Thông tư này ban hành ngày 30/12/2019, có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 nhưng áp dụng từ ngày 01/01/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X