hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 08/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp huyện, xã đối với địa phương bị sắp xếp lại đơn vị hành chính

Cuối năm 2018, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Tại Nghị quyết này, Ban chấp hành Trung ương đã đặt ra các mục tiêu như sau:

- Đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số;

- Từ năm 2022 – 2030, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

 

Để thực hiện được các mục tiêu này, cần:

- Kiện toàn quy định pháp luật về sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt phải bố trí chính sách cho những đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính. Tạm dừng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại;

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương;

- Hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai cho nhân dân thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan nhân thân hoặc liên quan đến sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính…

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X