hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 04/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Năm 2019 sẽ có cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Thủ tướng nhận định công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt đang tồn tại nhiều bất cập. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc;

Tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

Tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

 

- Đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… đảm bảo minh bạch, thống nhất, loại bỏ các mâu thuẫn chồng chéo;

- Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan tới phát triển đô thị, nhà ở bảo đảm yêu cầu sử dụng đất hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển, hoàn thành trước 2020;

- Hoàn thành việc lập cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong năm 2019…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X