hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 23/08/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Năm 2020 tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 22/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định hỏa tốc số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Năm 2020 tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Năm 2020 tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam toàn quốc

 

Đại hội được tổ chức nhằm mục đích:

- Ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

- Tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu;

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019;

- Trao đổi, giao lưu kinh nghiệm giữa các dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X