hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 03/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Năm 2021 sẽ có 2 Thông tư về học và công nhận kết quả học online

Ngày 01/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ra Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT  về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quyết định phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan cho từng giai đoạn cụ thể:

- Quý II/2020, Văn phòng Bộ (Trung tâm truyền thông) phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập;

- Quý IV/2020, hoàn thành tổng kết đề án xóa mù chữ đến năm 2020;

- Quý II/2021, Vụ Giáo dục trung học phối hợp với các Sở GDĐT hoàn thành Thông tư về quy định dạy học online, dạy qua truyền hình và đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Năm 2021 sẽ có 2 Thông tư về học và công nhận kết quả học online

Năm 2021 sẽ có 2 Thông tư về học và công nhận kết quả học online (Ảnh minh họa)

Đồng thời, hoàn thành việc biên soạn tài liệu dạy học trực tuyến tại các trường giáo dục thường xuyên;

- Quý III/2021, hoàn thành bộ tiêu chí tỉnh học tập, thành phố học tập trên cả nước;

- Quý IV/2021, Vụ Giáo dục trung học phối hợp với các Sở GDĐT tiếp tục hoàn thành Thông tư về quy định công nhận kết quả học online và đề án xây dựng nguồn tài nguyên mở phục vụ nhu cầu học học tập suốt đời của người dân;

- Quý II/2022, hoàn thành việc xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên;

- Quý I/2023, rà soát và hoàn thiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên, liên thông giữa hệ chính quy và giáo dục thường xuyên, đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, có chính sách đào tạo tài năng trẻ để ngày càng phát triển nguồn nhân tài cho đất nước...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X