hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 04/10/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước

Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT công bố hết hiệu lực một số quy định của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm

Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước


08 điều khoản dưới đây của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT sẽ hết hiệu lực theo khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014:

Điều 6: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Điều 8: Yêu cầu đối với người dạy thêm.

Điều 9: Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 10: Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

Điều 11: Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 12: Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

Điều 13: Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 14: Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thời điểm hết hiệu lực là ngày 01/7/2016.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/8/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X