hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 17/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Người dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được bố trí hoặc giải quyết chế độ

Ngày 14/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo Kế hoạch này, năm 2019 sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Kiện toàn, tổ chức bộ máy, sắp xếp, bỗ trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ dôi dư tại các cơ quan ở các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tiến hành sắp xếp.

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

 

Năm 2020, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Sau đó tiến hành sắp xếp, bố trí lại lãnh đạo, quản lý và giải quyết chính sách với những người dôi dư sau đại hội.

Năm 2021 sẽ tổ chức bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp. Tiến hành bố trí lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức HĐND, UBND.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X