hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 23/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thêm nhiều quyền lợi đối với chủ thẻ BHYT

Ngày 17/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ ngày 1/12/2018 sẽ tăng thêm nhiều quyền lợi với chủ thẻ BHYT như sau:

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: tăng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh;

- Trường hợp người đi khám chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT được thanh toán trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tại các cơ sở tuyến huyện nhưng không quá 0,15 lần mức lương cơ sở đối với khám chữa bệnh ngoại trú và không quá 0,5 lần khi khám chữa bệnh nội trú; đối với tuyến tỉnh tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở đối với điều trị nội trú; tại tuyến trung ương không quá 2,5 lần mức lương cơ sở đối với khám chữa bệnh nội trú (trừ trường hợp cấu cứu);

Quy định về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Thêm nhiều quyền lợi với chủ thẻ BHYT

 

- Trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được chuyển đến cơ sở khác thì được quỹ bảo hiểm thanh toán như đi khám chữa bệnh trái tuyến trừ trường hợp cấp cứu hoặc tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở;

- Trường hợp đang điều trị nội trú thẻ hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn sử dụng.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X