hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 19/02/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nhiều chính sách hỗ trợ đối với người cai nguyện ma túy tự nguyện

Ngày 20/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.

Theo Thông tư này, người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nguyện ma túy được ngân sách Nhà nước hỗ trợ nhiều chi phí như:

- Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập;

Nhiều hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Nhiều hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

 

- Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP, mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ 95%:

+ Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS): Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện dịch vụ;

+ Chi điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường tại cơ sở cai nghiện ma túy không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. Cơ sở cai nghiện ma túy lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực từ 10/2/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X