hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 05/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nhiều điểm mới trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy

Ngày 25/2/2019, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo Thông tư mới này, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ 12/4/2019 sẽ có nhiều điểm mới. Cụ thể:

- Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành theo quy định;

Nhiều điểm mới trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy

Nhiều điểm mới trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy

 

- Cơ sở giáo dục trong ba năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng đào tạo, nhu cầu xã hội và quy định sau:

+ Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục  được xác định theo năng lực đào tạo; ngành chưa có chương trình kiểm định không được tăng chỉ tiêu hoặc được tăng không quá 10% so với năm trước liền kề nếu kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong một năm kể từ khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ từ 90% trở lên;

+ Nếu tỷ lệ việc làm trung bình của sinh viên trong một năm kể từ khi tốt nghiệp đạt từ 90% trở lên, có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu theo quy định trên còn được xác định chỉ tiêu tuyển sinh tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong bốn năm trước liền kề năm tuyển sinh. Nếu cơ sở giáo dục  chưa đủ bốn năm có sinh viên tốt nghiệp thì tính số trung bình cộng sinh viên bị sàng lọc của các khóa đã tốt nghiệp.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X