hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 24/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nội dung thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Đầu tháng 7/2019, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL về việc quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Nội dung thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

 

Theo đó, nội dung thực hiện giám định được quy định như sau: Người giám định tư pháp xem xét đối tượng giám định và sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật trên cơ sở hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định. Việc xem xét giám định bao gồm một hoặc các nội dung sau đây:

- Xác định đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan;

- Xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan;

- Xác định giá trị quyền tác giả, quyền liên quan, xác định giá trị thiệt hại;

- Các nội dung khác có liên quan về quyền tác giả, quyền liên quan.

Người giám định tư pháp có trách nhiệm ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình giám định, kết quả thực hiện giám định bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ giám định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X