hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 14/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phải cắt giảm ít nhất 20% quy định liên quan đến kinh doanh

Chính phủ đã ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025, cắt giảm, đơn giảm hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Đồng thời giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

cắt giảm ít nhất 20% quy định liên quan đến kinh doanh

Phải cắt giảm ít nhất 20% quy định liên quan đến kinh doanh (Ảnh minh họa)
 

Chính phủ yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Nghị quyết được ban hành và có hiệu lực từ ngày 12/5/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X