hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 26/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phải loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em

Ngày 21/3/2019, Ủy ban quốc gia về trẻ em đã ban hành Công văn 1123/UBQGTE nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em

Tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em

 

Tại Công văn này, Ủy ban quốc gia về trẻ em yêu cầu các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về phòng, chống đuối nước trẻ em. Vận động gia đình thường xuyên giám sát trẻ, chủ động đưa trẻ đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

- Hướng dẫn triển khai xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

- Rà soát các khu vực thưởng xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa như làm rào chắn, biển cảnh báo…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X