hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 166/QĐ-BHXH Quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Quyết định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phân cấp việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH như sau:

Đối với BHXH tỉnh:

- Giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động, thân nhân người lao động thuộc các đơn vị SDLĐ theo phân cấp quản lý thu;

- Giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh, gồm:

+ Người đang đóng BHXH bắt buộc đề nghị hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát;

+ Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện;

Quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm

Quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm

 

+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

+ Thân nhân của các đối tượng: Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với BHXH cấp huyện:

- Giải quyết hưởng các chế độ như BHXH cấp tỉnh;

- Làm thủ tục di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển hưởng đến địa bàn khác.

Quyết định có hiệu lực từ 1/5/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X