hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 04/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quà tặng nhận được không đúng quy định, cán bộ phải nộp vào ngân sách

Ngày 1/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định này đã hướng dẫn việc xử lý quà tặng không đúng quy định như sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; nếu không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý.

Hướng dẫn xử lý quà tặng nhận được không đúng quy định

Hướng dẫn cán bộ xử lý quà tặng nhận được không đúng quy định

 

Quà tặng được xử lý như sau:

- Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì tiếp nhận, nộp ngân sách nhà nước;

- Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xử lý như sau:

+ Xác định giá trị quà tặng;

+ Quyết định bán quà tặng và công khai bán quà tặng;

+ Nộp vào ngân sách số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày;

- Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục… phải thông báo đến cơ quan, tổ chức cung cấp địch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó;

- Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi sống và hiện vật khác khó bảo quản thì căn cứ quy định về xử lý tang vật trong vụ việc vi phạm hành chính hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý;

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X