hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 24/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đã có Quy chuẩn kỹ thuật về Nhà chung cư mới QCVN 04:2019/BXD

Bộ Xây dựng đã ra Thông tư số 21/2019/TT-BXD về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư QCVN 04:2019/BXD.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, mã số QCVN 04:2019/BXD.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150m hoặc có đến 03 tầng hầm, bao gồm: Nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp.

quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư mới
Đã có Quy chuẩn kỹ thuật về Nhà chung cư mới QCVN 04:2019/BXD (Ảnh minh họa)


Căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu không nhỏ hơn 25m2. Còn đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Bên cạnh đó, nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải có chỗ phơi quần áo đảm bảo mỹ quan của tòa nhà và đô thị. Chỗ để xe phải đảm bảo tối thiểu 25m2 cho 04 căn hộ chung cư, nhưng không nhỏ hơn 20m2 cho 100m2 diện tích sử dụng căn hộ chung cư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X