hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 18/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày 8/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 

Đơn vị đăng kiểm phải có nhân sự đáp ứng các điều kiện sau:

- Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao;

- Có phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyển kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định;

- Có lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ đáp ứng các quy định tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X