hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 12/09/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở GDĐT

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo


Theo đó, người được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo phải đáp ứng được các điều kiện:

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan. Gương mẫu trong đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tích cực ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục đào tạo ở địa phương...

- Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, xử lý thông tin và truyền thông.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên.

- Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Đã đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo hoặc chức vụ tương đương trở lên.

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc hoặc chức danh tương đương…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/10/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X