hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 08/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

Ngày 5/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Theo Nghị định này, quy trình rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi được quy định như sau:

- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật, UBND cấp xã hàng tháng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND cấp xã xem xét, giải quyết;

Quy định về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

Quy định về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

 

- Trường hợp tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa vào sống ở cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì cơ sở nuôi dưỡng giao 1 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi để thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Nếu không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ trẻ em xin ý kiến cơ của cơ quan chủ quản. Trong thời hạn 5 ngày, cơ quan chủ quản có ý kiến gửi Sở Tư pháp để thông báo tìm người nhận con nuôi.

- Việc tìm người nhận trẻ em làm con nuôi thực hiện như sau:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ trẻ em mà có công dân Việt Nam thường trú trong nước đăng ký nhận con nuôi thì Sở Tư pháp giới thiệu đến UBND cấp xã nơi có trụ sở cơ sở nuôi con nuôi để xem xét, giải quyết;

+ Nếu không có công dân nào đăng ký nhận con nuôi thì Sở Tư pháp thông báo tìm người nhận trẻ em làm con nuôi. Nếu không tìm được người nhận con nuôi thì Sở Tư pháp gửi hồ sơ trẻ em cho Cục Con nuôi thông báo tìm người nhận con nuôi.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X