hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 24/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quỹ Vì người nghèo phải sử dụng 4 mẫu chứng từ kế toán bắt buộc

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 103/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ Vì người nghèo.

Theo đó, quỹ Vì người nghèo các cấp (Trung ương, Tỉnh, Huyện, Xã) phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, hoặc người làm kế toán kiêm nhiệm tùy theo quy mô và khối lượng công việc kế toán của từng cấp quỹ. Riêng xã, phường, thị trấn có thể bố trí người làm kế toán quỹ hoặc người làm kế toán ngân sách và tài chính xã kiêm nhiệm.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ Vì người nghèo

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ Vì người nghèo

 

- Quỹ sử dụng 04 mẫu chứng từ kế toán bắt buộc gồm: Phiếu thu (Mẫu C40-BB), Phiếu chi (Mẫu C41-BB), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C43-BB), Biên lai thu tiền (Mẫu C45-BB) tại Thông tư 107/2017/TT-BTC và các chứng từ đặc thù;

- Hệ thống tài khoản kế toán quỹ Vì người nghèo gồm các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng;

- Quỹ Vì người nghèo các cấp chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X