hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 30/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sắp sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Ngày 29/8/2019, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 306/TB-VPCP nêu rõ kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất


Cuộc họp về dự thảo Nghị định này được diễn ra vào ngày 19/8/2019 với sự tham gia của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Đà Nẵng và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

- Về đối tượng được ghi nợ: Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến đối với các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp gia đình chính sách…

- Về xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ: Làm rõ những hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ.

- Về trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất: Tiếp tục làm rõ và nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến theo hướng thuận tiện, đơn giản thủ tục cho người dân.

- Về xử lý chuyển tiếp: Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến để đảm bảo tính công bằng của pháp luật.

Xem thêm:

13 trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất năm 2019

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X