hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 15/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sea Games 31 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11/2021

Ngày 13/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1616/QĐ-TTg về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Sea games 31

Sea Games 31 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11/2021


Theo Quyết định này, việc tổ chức Sea Games 31 và Para Games 11 được thực hiện như sau:

Sea Games 31

- Số quốc gia tham dự: 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

- Số môn thể thao tổ chức thi đấu: Dự kiến 36 môn (số môn trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, Asiad chiếm khoảng 2/3 tổng số môn; các quốc gia trong khu vực có thể đề xuất thêm một số môn khác theo thông lệ).

- Thời gian: Dự kiến tổ chức cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Para Games 11

- Số quốc gia tham dự: 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

- Số môn thể thao tổ chức thi đấu: Dự kiến có 14 môn.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức cuối tháng 12/2021 (kết thúc trong tháng 12/2021).         

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/11/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X