hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 19/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sớm thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp startup

Nhằm tạo điều kiện thuận cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chị thị số 9/CT-TTg ngày 18/02/2020.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ như:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chưa có trong các mã ngành kinh doanh;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất giải pháp liên quan đến việc phát triển các doanh nghiệp trong trường đại học, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 - 2021;

thành lập sàn giao dịch cho doanh nghiệp startup

Sớm thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp startup (Ảnh minh họa)
 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ tư vấn chính sách về lao động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát, bố trí quỹ đất theo quy định để hình thành một số không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X