hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 22/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sửa căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Sửa căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường

Sửa căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường

 

Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X