hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 11/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sửa đổi nhiều chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Ngày 19/11/2018, Quốc hội XIV đã chính thức thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Điểm mới quan trọng được thay đổi ở Luật này đó là chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học đã có nhiều thay đổi. Cụ thể:

- Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác.

Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và chính sách khác để phát triển giáo dục đại học;

Sửa đổi nhiều chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Sửa đổi nhiều chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

 

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu tiên cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học, có chính sách miễn, giảm thuế đối với tài sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học bổng và tham gia chương trình tín dụng sinh viên;

- Có chính sách đồng bộ để đảm bảo quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình;

- Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường;

- Khuyến khích, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Luật này có hiệu lực từ 1/7/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X