hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 03/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sửa đổi nhiều quy định về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Ngày 1/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Sửa đổi nhiều quy định về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Sửa đổi nhiều quy định về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

 

Theo đó, các lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi bao gồm:

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, phát triển đô thị thông minh, thủy lợi;

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;

- Phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ;

- Giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

- Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định còn sửa đổi lĩnh vực ưu tiên theo nguồn vốn và nguyên tắc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng; nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi…

 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X