hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 23/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sửa mức chi cho BCĐ vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 28/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, các mức chi cho BCĐ vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Chi công tác phí cho hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chi hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm triển khai thực hiện Cuộc vận động thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC;

- Chi tổ chức các cuộc họp của BCĐ các cấp: Mức tối đa 200.000 đồng/người chủ trì/buổi; Các thành viên tham dự tối đa 100.000 đồng/người/buổi;

- Chi dịch thuật thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC;

Sửa mức chi cho Ban chỉ đạo vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sửa mức chi cho BCĐ vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

- Chi hoạt động thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP;

- Chi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg;

- Chi khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP;

- Chi điều tra phục vụ Cuộc vận động theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC;

- Chi hội thi, hội diễn phục vụ Cuộc vận động theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP;

- Chi tiền lương làm đêm, thêm giờ theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X