hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 07/01/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Nội dung sửa đổi được đề cập tại Nghị định này liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ thêm một số nội dung mới:

- Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;

- Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí;

- Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư);

- Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện;

- Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nội dung mới);

- Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung này cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có).

Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung nêu trên phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/2/2020.

Xem thêm:

Tổng hợp các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X