hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 08/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 1/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo Nghị định này, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng (quy định cũ là 1.515.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 

Theo đó, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.872.000 đồng.

Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X