hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 15/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thẩm phán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải không có bản án nào bị hủy, sửa

Ngày 2/1/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 01/QĐ-TANDTC về Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.

Ngoài các tiêu chí thông thường thì Thẩm phán phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau mới được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Không có bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan và không có một trong các hành vi sau:

+ Xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự quá thời hạn;

+ Thụ lý vụ, việc chậm theo quy định của pháp luật;

+ Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự không đúng quy định của pháp luật;

+ Để vụ, việc quá thời hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu nhưng không có lý do chính đáng;

Quy chế đánh giá công chức viên chức ngành Tòa án

Quy chế đánh giá công chức viên chức ngành Tòa án

 

+ Không ra hoặc ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định của pháp luật;

+ Ra bản án, quyết định, sau khi được công bố trên Cổng thông tin điện tử Tòa án có nhiều sai sót bị phát hiện, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Tòa án nhân dân;

+ Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

+ Chậm ra bản án, cấp trích lục, giao hoặc gửi bản án không đúng quy định của pháp luật;

+ Ra quyết định tạm đình chỉ xét xử, giải quyết vụ, việc không có căn cứ theo quy định của pháp luật;

+ Ra bản án xử phạt 01 bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X