hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 09/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tháng 1/2020 sẽ trình Chính phủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày 8/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 842/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 2020.

Thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh năm 2019 và 2020

Thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh năm 2019 và 2020

 

Theo Quyết định này, tháng 7/2019 sẽ trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Tháng 7/2019 trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Tháng 10/2019 trình Chính phủ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Tháng 1/2020 trình Chính phủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tháng 2/2020 trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X