hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 05/12/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thêm trường hợp thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

Ngày 29/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Thêm trường hợp thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

Thêm trường hợp thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ
 

So với trước đây, Thông tư này đã bổ sung thêm trường hợp nếu do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp thì văn bằng, chứng chỉ cũng bị thu hồi, hủy bỏ.

Và như vậy, từ 15/01/2020, nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây, văn bằng, chứng chỉ sẽ bị thu hồi, hủy bỏ:

- Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Cấp cho người không đủ điều kiện;

- Do người không có thẩm quyền cấp;

- Bị tẩy xóa, sửa chữa;

- Để cho người khác sử dụng;

- Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

Trong trường hợp này do lỗi của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan này có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ cho người được cấp.

Thủ tục cấp lại văn bằng, chứng chỉ như sau:

- Người có yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ.

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp đã thay đổi, cơ quan có thẩm quyền sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X