Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Hai, 04/01/2021

Thay đổi về thi giấy phép lái xe ô tô từ 01/01/2021

Cụ thể, theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, từ 01/01/2021, người học và thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô phải học và thi 04 bài thi.

thi giay phep lai xe o to tu 2021
Thay đổi về thi giấy phép lái xe ô tô từ 2021​ (Ảnh minh họa)


Học lái xe với phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Khoản 28 Điều 1 Thông tư 38/2019 đã sửa đổi, bổ sung Điều 47 Thông tư 12/2017, cụ thể như sau:

2. Các cơ sở đào tạo ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) từ ngày 01/05/2020; tổ chức đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông kể từ ngày 01/01/2020; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/01/2021

Trong đó, thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe gồm: Hệ thống các máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và cabin học lái xe ô tô (theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2019).

Người học lái xe phải học thêm kỹ thuật lái xe bao gồm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và học thực hành lái xe trên ca bin học lái xe ô tô. Thời gian học cụ thể như sau:

Thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

- Đào tạo lái xe hạng B1, B2, C: 04 giờ.

- Đào tạo nâng hạng lái xe: 02 giờ.

Thời gian học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô

- Đào tạo lái xe hạng B1, B2, C: 03 giờ (nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không phải học).

- Đào tạo nâng hạng lái xe: 01 giờ.

Như vậy, các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ 01/01/2021.


Thêm nội dung thi sát hạch để cấp Bằng lái ô tô từ 01/5/2021

Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 01/5/2021.

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư 12/2017 được bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 38/2019, nội dung thi sát hạch lái xe sẽ gồm 04 bài thi:

- Thi sát hạch lý thuyết.

- Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: Người dự sát hạch xử lý các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính (bổ sung mới).

- Thực hành lái xe trong hình.

- Thực hành lái xe trên đường.

Do từ 01/01/2021 sẽ học và thi sát hạch với thiết bị mô phỏng nên việc công nhận kết quả sát hạch được thay đổi như sau:

- Nếu không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

- Nếu không đạt nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình.

- Nếu không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe trên đường.

Trường hợp thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt thực hành lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đạt trong thời gian 01 năm.

Như vậy, từ 01/01/2021, sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô. Theo đó, áp dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ 01/05/2021.

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới