hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 17/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thời gian giải quyết chế độ cho người gặp khó khăn do Covid ở Hà Nội

Ngày 15/6/2020, Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND công bố danh sách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian giải quyết chế độ cho người gặp khó khăn do Covid-19 cụ thể như sau:
 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do Covid-19

08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phải ngừng việc do Covid-19

05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

3

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do Covid-19

12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

4

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid-19

05 ngày làm việc kể từ khi UBND cấp huyện nhận được danh sách do UBND cấp xã trình.

5

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc làm do Covid-19

10 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X