hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 06/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thời gian sử dụng thuốc trong kê đơn thuốc cổ truyền và kết hợp thuốc hóa dược

Cuối năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 44/2018/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

Theo Thông tư này, thời gian sử dụng thuốc trong kê đơn thuốc được quy định như sau:

- Đối với điều trị ngoại trú:

+ Mỗi lần kê đơn thuốc không quá 10 ngày;

+ Đối với bệnh cần chữa trị dài ngày; đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được kê đơn điều trọ mỗi lần tối đa không quá 30 ngày.

Thời gian sử dụng thuốc trong kê đơn thuốc

Thời gian sử dụng thuốc trong kê đơn thuốc

 

- Đối với điều trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày:

+ Kê đơn thuốc tối thiểu hai lần trong 10 ngày;

+ Đối với kê đơn thuốc thang, trong quá trình điều tị nội trú, nội trú ban ngày, nếu không thay đổi chỉ định điều trị và vẫn giữ nguyên bài thuốc đã được chỉ định ngay trước đó thì được kê lại bằng cách ghi: Bài thuốc hoặc đơn thuốc của ngày tháng năm” và chỉ được dùng một lần. Nếu tiếp tục sử dụng bài thuốc đó lần sau phải ghi lại bài thuốc.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X