hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 10/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tướng ký Nghị quyết hỗ trợ người khó khăn do Covid-19

Ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký thông qua Nghị quyết 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Theo đó, những đối tượng sau sẽ được hỗ trợ:

- Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi/trợ cấp xã hội được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng, trong 03 tháng từ tháng 4 - tháng 6/2020 và được trả 01 lần.

- Hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 03 tháng từ tháng 4 - tháng 6/2020 và được trả 01 lần.

nghị quyết hỗ trợ người khó khăn do Covid-19

Thủ tướng ký Nghị quyết hỗ trợ người khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)
 

- Người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng, theo thời gian thực tế tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương và được trả từng tháng tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020, không quá 03 tháng.

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 01 triệu đồng/người/tháng theo tháng tùy diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 - tháng 6/2020.

- Doanh nghiệp có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6/2020 thì:

Được vay không tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

- Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 03 tháng.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X