hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 02/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước.

Theo đó, sẽ tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp… nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội.


 

Việc Tổng điều tra được thực hiện theo 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (Từ ngày 01/3 - 30/5/2021): Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

- Giai đoạn 2 (Từ ngày 01/7 - 30/7/2021): Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X