hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

TPHCM tăng hạn mức cho vay tạo lập nhà ở với người thu nhập thấp

Ngày 17/6/2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hạn mức tiền cho vay với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở.

TPHCM tăng hạn mức cho vay tạo lập nhà ở với người thu nhập thấp

TPHCM tăng hạn mức cho vay tạo lập nhà ở với người thu nhập thấp

 

Theo Quyết định này, thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh hạn mức cho vay với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở từ 500 triệu lên 900 triệu đồng/hồ sơ.

Thời hạn cho vay tối đa 20 năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X