hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 03/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trợ cấp đối với giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 24/01/2020, có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.

Theo Nghị định 14/2020, chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu được áp dụng khi nhà giáo có đủ các điều kiện sau đây:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 - 31/5/2011;

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

chế độ trợ cấp đối với giáo viên nghỉ hưu
Trợ cấp đối với giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên (Ảnh minh họa)


Chế độ trợ cấp được chi trả một lần bằng tiền và được tính như sau:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

- Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng 03/2020;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong. Nếu không liên tục thì được cộng dồn.

(*** không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu)

Tháng lẻ từ 03 tháng - 06 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm.

>> Một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với nhà giáo

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X