hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 01/7/2020, nhiều phường, xã, thị trấn có thêm Phó chủ tịch UBND

Đây là điểm mới tại Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường, xã, thị trấn.

Cụ thể, nội dung Nghị định 69/2020/NĐ-CP, số lượng Phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn được quy định mới như sau:

- Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND;

- Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.

Tu-01 7 Nhieu phuong xa thi tran co them Pho chu tich UBND

Từ 01/7/2020, nhiều phường, xã, thị trấn có thêm Phó chủ tịch UBND (Ảnh minh họa)


Trước đó, tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng tối đa Phó chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính cụ thể như sau:

- Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; xã loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND;

- Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.

Như vậy, so với quy định cũ thì các đơn vị hành chính xã loại II có thể có thêm 01 Phó chủ tịch UBND.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X