hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 09/12/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 01/7/2021, Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường

Ngày 27/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết 97/2019/QH14 về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Từ 01/7/2021, Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường

Từ 01/7/2021, Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường
 

Theo đó, mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được tổ chức như sau:

- Chính quyền địa phương ở thành phố, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố là Ủy ban nhân dân phường.

Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính Nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Việc thí điểm tổ chức mô hình này được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Ngoài ra, để không ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước khi thực hiện thí điểm, Nghị quyết nêu rõ:

- Nếu Chủ tịch UBND quận, thị xã chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 trước đó vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi bổ nhiệm mới 2 chức danh này;

- Các văn bản của chính quyền địa phương phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành trước ngày 01/7/2021, nếu chưa được thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

Riêng các quận, thị xã, thành phố, phường được thành lập từ ngày 01/01/2021 thì không thuộc phạm vi thí điểm.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X