hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 19/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 2020, không tuyển công chức ngạch kế toán viên sơ cấp

Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.

Từ 2020, không tuyển công chức ngạch kế toán viên sơ cấp

Từ 2020, không tuyển công chức ngạch kế toán viên sơ cấp


Kế toán viên sơ cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở trong bộ máy hành chính Nhà nước, thực hiện các công việc kế toán thuộc phần việc kế toán được phân công.

Tuy nhiên, từ 01/01/2020 - ngày Thông tư 77 có hiệu lực thì công chức chuyên ngành kế toán sẽ không còn chức danh kế toán viên sơ cấp, mà chỉ có kế toán viên cao cấp, kế toán viên chính, kế toán viên và kế toán viên trung cấp.

Với những công chức hiện đang giữ chức danh kế toán viên sơ cấp thì:

- Nếu có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngạch kế toán viên trung cấp thì được xem xét bổ nhiệm vào ngạch này;

- Nếu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngạch kế toán viên thì được miễn điều kiện về thời gian giữ ngạch khi thi nâng ngạch lên kế toán viên;

- Nếu chưa có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thì tiếp tục được hưởng theo hệ số lương hiện hưởng trong 06 năm kể từ ngày 01/01/2020. Trong thời gian này, cơ quan sử dụng công chức bố trí công chức đi đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch.

Đồng thời, cũng từ 01/01/2020, các cơ quan quản lý, sử dụng công chức sẽ không được tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp cũng như không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X