hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 11/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 22/5/2020, thực hiện chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngày 08/4/2020.

Theo Nghị định, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.

Trong đó, bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.

chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử

Từ 22/5/2020, thực hiện chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử (Ảnh minh họa)
 

Đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai cách:

- Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc;

- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X