hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 20/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025.

Đề án vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

Đề án vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

 

Mục tiêu của đề án nhằm:

- Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em mầm non và tiểu học;

- Hỗ trợ trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí;

- Hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

Để thực hiện đề án, cần vận động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, các cá nhân… Ngoài ra, sử dụng ngân sách hàng năm của các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp để chi quản lý, điều phối thực hiện đề án.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X