hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 12/02/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Viện kiểm sát địa phương phải tiếp công dân 24/24 giờ

Ngày 14/1/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án về trật tự xã hội năm 2019.

Hướng dẫn kiểm sát án về trật tự xã hội năm 2019

Hướng dẫn kiểm sát án về trật tự xã hội năm 2019

 

Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các Viện kiểm sát địa phương quản lý chặt chẽ, đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực nghiệp vụ, tiếp công dân 24/24 giờ.

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục đề ra các biện pháp nhằm kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đề xuất giải pháp, kiến nghị để tham mưu cho Lãnh đạo hoàn thiện xây dựng pháp luật.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X