hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 23/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

VKS triển khai thực hiện chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa

Ngày 17/1/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019.

 Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019

 Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019

 

Với việc xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy nhanh tiến độ, xét xử nghiêm minh đối với những vụ án dư luận xã hội quan tâm;

- Các Kiểm sát viên phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; nắm chắc và thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ;

- Khắc phục tình trạng Kiểm sát viên không tranh luận, đối đáp với luật sư và người tham gia tố tụng; triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X