hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 16/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Xác định vụ việc phức tạp trong Luật Tố cáo

Ngày 10/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Theo Nghị định này, cách xác định vụ việc phức tạp dựa trên một trong các tiêu chí sau đây:

- Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 2 địa điểm trở lên;

- Tố cáo từ 2 nội dung phải xác minh trở lên;

- Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

Đã có Nghị định về biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Đã có Nghị định về biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

 

- Tố cáo có yếu tố nước ngoài;

- Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau;

- Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 28/5/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X