hieuluat

Thông tin cần biết

Mẫu đơn xin từ chức năm 2023 và cách ghi chi tiết

Mẫu đơn xin từ chức năm 2023 và cách ghi chi tiết

Hiểu thế nào là từ chức? Cán bộ, công chức có nguyện vọng muốn từ chức, thôi giữ chức vụ phải thực hiện mẫu đơn từ chức thế nào? Cán bộ đã từ chức có được bố trí công tác khác không?  

Mẫu đơn xin thôi làm nhiệm vụ và hướng dẫn cách viết

Mẫu đơn xin thôi làm nhiệm vụ và hướng dẫn cách viết

Trên thực tế, nhiều trường hợp cán bộ được giao nhiệm vụ có quyền nộp đơn xin không thực hiện nhiệm vụ đó. Vậy hiểu thế nào là cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ? Xin thôi làm nhiệm vụ và từ chức có gì khác nhau?  

3 mẫu đơn xin trở lại công tác dùng phổ biến

3 mẫu đơn xin trở lại công tác dùng phổ biến

Người lao động sau khi xin nghỉ muốn nộp đơn trở lại công tác sẽ thực hiện như thế nào? Các ngành nghề khác nhau có mẫu đơn khác nhau hay không? Qua bài viết dưới đây cùng chúng tôi tìm hiểu về quy định về vấn đề này.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2023

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2023

Khi tham gia vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, một số Đảng viên bị thiếu sót hồ sơ và một số khác có sự thay đổi thông tin so với hồ sơ khi bắt đầu tham gia tổ chức Đảng. Dưới đây là mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2023.

X