hieuluat

Thông tin cần biết

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2023

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2023

Khi tham gia vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, một số Đảng viên bị thiếu sót hồ sơ và một số khác có sự thay đổi thông tin so với hồ sơ khi bắt đầu tham gia tổ chức Đảng. Dưới đây là mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2023.

Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng năm 2023

Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng năm 2023

Đảng viên cần sử dụng Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng năm 2023 để gửi đến chi bộ, đảng ủy đang sinh hoạt chuyển sinh hoạt Đảng đến nơi thuận lợi hơn. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được thông tin chi tiết về mẫu đơn này.  

3 mẫu đơn trình báo phổ biến hiện nay [Mẫu năm 2023]

3 mẫu đơn trình báo phổ biến hiện nay [Mẫu năm 2023]

Đơn trình báo là một văn bản thông dụng được công dân sử dụng trong việc trình báo một sự việc, hành vi nào đó lên cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là 03 mẫu đơn trình báo phổ biến hiện nay để quý bạn đọc có thể tham khảo.

Mẫu đơn xin bảo lưu thời gian đóng BHXH 2023

Mẫu đơn xin bảo lưu thời gian đóng BHXH 2023

Bảo lưu thời gian đóng BHXH là lựa chọn của nhiều người khi không thể duy trì quá trình đóng BHXH của mình một cách liên tục. Dưới đây là mẫu đơn xin bảo lưu thời gian đóng BHXH mới nhất mà bạn đọc có thể tham khảo.

X