hieuluat
Chia sẻ email

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ gì? Bản chất và vai trò

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thế nào? Nó có bản chất và vai trò gì? Hãy đi tìm lời giải đáp qua bài viết sau đây nhé!

Việt Nam ta đang không ngừng kêu gọi xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bởi vì đây chính là mục tiêu và động lực để đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp và thịnh vượng.

Vậy dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thế nào? Nó có bản chất và vai trò gì? Hãy đi tìm lời giải đáp qua bài viết sau đây nhé!

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ gì?Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ gì?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ gì?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân, nhân dân chính là người làm chủ mọi khía cạnh của đất nước một cách toàn diện. Nó còn thể hiện quyền dân chủ và tự do, bình đẳng giữa các công dân trong các lĩnh vực chính trị xã hội của một quốc gia dưới sự lãnh đạo của nhà nước.

Nền dân chủ này được thiết lập tại các quốc gia đã hoàn thành xong cách mạng dân tộc, đòi lại quyền dân chủ và đang từng bước đi lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ mang ý nghĩa dân là chủ và dân làm chủ, xã hội chủ nghĩa là một chế độ dân chủ mà trong đó nhân dân có quyền lực cao nhất. Đây là kim chỉ nam của chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn luôn đặt nhân dân lên hàng đầu, vì nhân dân mà cống hiến.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn đề cao và đảm bảo các quyền liên quan đến sự tự do dân chủ như: Quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, quyền được học tập,...

Dân chủ chính là bản chất cốt yếu của chủ nghĩa xã hộiDân chủ chính là bản chất cốt yếu của chủ nghĩa xã hội

Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chính là bậc cao nhất trong quá trình tiến hóa và phát triển của dân chủ. Nền dân chủ này mang bản chất của các lĩnh vực trong đời sống xã hội: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Cụ thể bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa như sau:

Về mặt chính trị

 • Trong chủ nghĩa của Mác - Lênin có giải thích rất rõ ràng bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự lãnh đạo về chính trị của không chỉ của giai cấp công nhân mà còn là của toàn nhân dân thông qua Đảng nhằm có được quyền lực và những lợi ích riêng.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khẳng định về bản chất của chính trị trong nền nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là của nhân dân, do dân và vì dân. Trong nền dân chủ này quyền làm chủ, lãnh đạo đất nước là thuộc về nhân dân, tất cả quyền lực, lợi ích đều thuộc về nhân dân.

Về mặt kinh tế

 • Về cơ bản, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chính là được xây dựng dựa trên chế độ sở hữu tư liệu sản xuất của xã hội.

  • Nói cách khác nó dựa trên quyền sở hữu các tài sản vì mục đích cá nhân mà ở đó nó đáp ứng được sự phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng sản xuất, khoa học - công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu tài sản về vật chất và tinh thần của nhân dân.

 • Bên cạnh đó, để đạt được một mức phát triển kinh tế cụ thể, nó phải trải qua một quá trình ổn định về mặt chính trị để từ đó có thể phát triển việc sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

  • Trong đó, trước khi đưa ra các chính sách phát triển, nhà nước phải đảm bảo thực hiện các quyền bình đẳng ở các khía cạnh thuộc kinh tế.

Về mặt văn hóa - xã hội

 • Mác - Lênin chính là nền tảng để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, những tư tưởng, tinh hoa văn hóa được kế thừa và phát huy từ đây.

 • Bên cạnh đó, những giá trị văn hóa, truyền thống mang ý nghĩa về tinh thần này được nhân dân làm chủ và phát triển nhằm tạo điều kiện phát triển bản thân.

 • Có thể nói rằng, nhân dân chính là những kết tinh văn hóa, là một quá trình sáng tạo và phát triển văn hóa, truyền thống.

Bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩaBản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa

Vai trò của dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Vai trò của dân chủ xã hội chủ nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng một xã hội do nhân dân làm chủ, công bằng, bình đẳng và phát triển. Một số vai trò nổi bật của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:

 • Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân, do nhân dân lãnh đạo, vì lợi ích của nhân dân.

  • ​Chính vì lẽ đó, vai trò cốt lõi của nền dân chủ này là tạo thêm điều kiện và cơ hội để nhân dân được tham gia vào việc quản lý, được tham gia ý kiến và có được những lợi ích chính đáng của mình.

 • Vì là nền dân chủ nên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo được quyền tự do dân chủ trong các khía cạnh đời sống: Tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo,...

 • Phát huy được vai trò của Đảng và nhà nước trong việc xây dựng, điều tiết kinh tế đảm bảo sự phát triển bền vững và lan tỏa sự tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân để xây dựng tổ quốc ngày càng lớn mạnh.

Vai trò của dân chủ xã hội chủ nghĩaVai trò của dân chủ xã hội chủ nghĩa

Nội dung xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tại Việt Nam, một đất nước được xây dựng theo nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng và nhà nước cũng đưa ra những nội dung nhằm xây dựng nền dân chủ này một cách bền vững và đúng hướng. Nội dung như sau:

Một là, dân chủ vừa là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu và động lực trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 • Dân chủ theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một đất nước do dân làm chủ, mọi quyền hạn và lợi ích đều là của nhân dân.

 • Trong thời kỳ đổi mới không ngừng như hiện nay quan điểm này vẫn được giữ vững vì theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đang ngày càng nhận thức một cách rõ ràng và sâu sắc vị trí và vai trò của dân chủ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 • Bên cạnh đó, dân chủ còn là mục tiêu và động lực để Đảng ta luôn đưa ra những chính sách, quy định đúng đắn hướng tới việc đi lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

  • Bởi lẽ, mục tiêu của xã hội chủ nghĩa là xây dựng dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai là, Một trong những nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam là xây dựng nền dân chủ để đảm bảo quyền làm chủ thực sự đều thuộc về nhân dân.

 • Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội nên để xây dựng một nền dân chủ, Đảng ta cần đảm bảo thực hiện được các quyền làm chủ của nhân dân để tạo nên được một xã hội lành mạnh, bền vững.

 • Tuy nhiên, từ xưa Việt Nam ta đã là một nước có nông nghiệp lạc hậu và trong quá trình phát triển lên xã hội chủ nghĩa nước ta đã bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa.

  • ​Điều này cho thấy rằng Đảng nhà nước ta phải không ngừng nỗ lực thay đổi vì bỏ qua tư bản chủ nghĩa đã khiến nước ta gặp khó khăn, hạn chế về việc thực hiện và phát triển dân chủ.

 • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói rằng ta cần nhận thức việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài của cách mạng Việt Nam.

  • Bởi lẽ, nền dân chủ này trước nay chưa từng có trong tiền lệ và không giống như nền dân chủ tư sản đã có lịch sử lâu đời hàng trăm năm, nên hiện tại để xây dựng thành công nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, ta cần tiếp tục điều chỉnh và cải tiến để bắt kịp tiến trình phát triển của xã hội.

Kết luận

Trên đây là dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ gì? Nó có bản chất và vai trò.

Thông qua bài viết, chúng tôi mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và thông tin bổ ích về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang những đặc tính gì và hiểu được bản chất thực sự của nó.

HieuLuat đã cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản về vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X