hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 04/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu giấy mời họp phụ huynh trang trọng [2023]

Họp phụ huynh là hoạt động gặp gỡ định kỳ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Trước khi cuộc họp diễn ra, phụ huynh sẽ nhận được giấy mời từ phía nhà trường, giáo viên. Giấy mời họp phụ huynh cần có sự trang trọng, đúng chuẩn. Hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về mẫu giấy mời họp phụ huynh trang trọng nhất hiện nay nhé.

Mục lục bài viết
 • Mục đích của giấy mời họp phụ huynh
 • Nội dung của giấy mời họp phụ huynh
 • Mẫu giấy mời họp phụ huynh 2023
 • Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh đầu học kỳ I
 • Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh với nhà trường cuối học kỳ I

Mục đích của giấy mời họp phụ huynh

Mục đích của giấy mời họp phụ huynh học sinh là gì?

Mục đích của giấy mời họp phụ huynh học sinh là gì?

Trước khi cuộc họp phụ huynh diễn ra, phụ huynh học sinh sẽ nhận được giấy mời họp phụ huynh từ phía nhà trường đến dự buổi họp. Mục đích của việc gửi giấy mời là để thể hiện sự tôn trọng của nhà trường đối với phụ huynh của con em đang theo học tại cơ sở giáo dục. 

Bên cạnh đó, việc gửi giấy mời còn cho phụ huynh biết thêm các thông tin cần thiết như thời gian, địa điểm và mục đích của buổi họp để phụ huynh có thể sắp xếp các công việc cá nhân, dành thời gian đến dự buổi họp do nhà trường tổ chức.

Ngoài việc mời phụ huynh đến các buổi họp định kỳ do nhà trường tổ chức, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giáo viên cần phải trao đổi gấp với phụ huynh về tình hình của học sinh tại trường thì cũng có thể gửi giấy mời đến cha mẹ học sinh.

Nói chung, giấy mời phụ huynh hướng tới mục đích mời phụ huynh đến gặp giáo viên để giáo viên có thể thông báo cũng như trao đổi về tình hình của học sinh cho phụ huynh nắm rõ, từ đó, đưa ra được những biện pháp giáo dục phù hợp với tình trạng của học sinh nhất.

Nội dung của giấy mời họp phụ huynh

Nội dung trên giấy mời họp phụ huynh gồm có những gì?

Giấy mời họp phụ huynh cần đảm bảo nội dung các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ của nước ta
 • Tên Phòng Giáo dục Đào tạo cũng như tên cơ sở giáo dục phát giấy mời

 • Địa điểm, thời gian giấy mời được viết

 • Tiêu đề giấy mời

 • Họ và tên của người được mời đến buổi họp

 • Mục đích mời phụ huynh học sinh

 • Thời gian, địa điểm tổ chức buổi họp

 • Câu kết cuối thư mời: Rất mong quý phụ huynh đến dự buổi họp đúng giờ.

 • Lời cảm ơn

 • Chữ ký xác nhận của giáo viên

Mẫu giấy mời họp phụ huynh 2023

Các buổi họp phụ huynh đầu năm, cuối kỳ và cuối năm đều hướng đến những mục đích khác nhau. Vì vậy, các mẫu giấy mời họp phụ huynh sẽ thường có ba mẫu phổ biến nhất là giấy mời họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh đầu học kỳ I

Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GD&ĐT ............

Trường ..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

 

Kính mời Ông (Bà): ....................................................

Phụ huynh học sinh: ...................................................... Lớp ..........

Vào lúc ......giờ....... ngày ........ tháng ....... năm ..............

Tham dự buổi họp tại ..................... trường ..........................

Nội dung cuộc họp: Thông báo về việc đóng học phí cũng như kế hoạch học tập cho năm học..............

Rất mong quý phụ huynh có mặt đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                               

............, ngày ........... tháng ......... năm .......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 

Đầu năm học mới là khoảng thời gian phụ huynh cần nắm rõ cũng như chi trả học phí cho nhà trường. Vì vậy, giấy mời họp phụ huynh đầu năm học cần nêu rõ mục đích mời phụ huynh đến buổi họp đẻ giáo viên trao đổi, thông báo về số tiền mà phụ huynh cần đóng để học sinh theo học tại trường trong năm học sắp tới. 

Ngoài ra, giáo viên sẽ khái quát các thông tin về chương trình học mà nhà trường sẽ giảng dạy trong suốt năm học để phụ huynh có những định hướng giáo dục tại nhà phù hợp cho con cái. 

Bên cạnh đó, một số buổi họp còn đề xuất một số khoản phí khác như quỹ lớp, quỹ từ thiện dành cho các em học sinh khó khăn, tuy nhiên vì đây là các khoản phụ phí nên giáo viên cần thông qua ý kiến của phụ huynh học sinh để đưa ra quyết định cuối cùng.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh với nhà trường cuối học kỳ I

Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GD&ĐT ............

Trường ..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Kính mời Ông (Bà): ....................................................

Phụ huynh học sinh: ...................................................... Lớp ..........

Vào lúc ......giờ....... ngày ........ tháng ....... năm ..............

Tham dự buổi họp tại ..................... trường ..........................

Nội dung cuộc họp: Thông báo về kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I

Rất mong quý phụ huynh có mặt đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                               

............, ngày ........... tháng ......... năm .......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 

Ngoài mục đích mời phụ huynh đến dự buổi họp, nhìn chung, các nội dung còn lại của giấy mời đều giống với giấy mời họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Mục đích của việc gửi giấy mời phụ huynh học sinh dự buổi họp tổng kết học kỳ I là để giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập của học sinh trong nửa năm học vừa qua cho phụ huynh biết. 

Từ đó, tùy vào năng lực của từng học sinh và năng lực trung bình chung của lớp mà giáo viên và phụ huynh có thể trao đổi và thống nhất với nhau về định hướng phương pháp giáo dục phù hợp với các em. 

Ngoài ra, mục đích của cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I còn thông báo về học phí học kỳ II đến cho phụ huynh học sinh để phụ huynh có thể chuẩn bị ngân sách đầy đủ cũng như nắm rõ thời gian mà nhà trường sẽ thu học phí.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh với nhà trường tổng kết cuối năm

Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GD&ĐT ............

Trường ..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

 

Kính mời Ông (Bà): ....................................................

Phụ huynh học sinh: ...................................................... Lớp ..........

Vào lúc ......giờ....... ngày ........ tháng ....... năm ..............

Tham dự buổi họp tại ..................... trường ..........................

Nội dung cuộc họp: Thông báo về tình hình học tập cũng như rèn luyện của học sinh trong năm học..............

Rất mong quý phụ huynh có mặt đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                               

............, ngày ........... tháng ......... năm .......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 

Cũng giống như hai mẫu giấy mời phía trên, giấy mời phụ huynh học sinh đến dự buổi họp tổng kết cuối năm học cũng đầy đủ thời gian, địa điểm cụ thể nơi buổi họp diễn ra. 

Tuy nhiên, mục đích của giấy mời này là giáo viên muốn thông báo đến cho phụ huynh kết quả học tập suốt một năm của học sinh, tổng kết về học tập cũng như hạnh kiểm để phụ huynh nắm rõ lực học của con em mình từ đó có những định hướng học tập phù hợp hơn.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh thuộc trường hợp cá biệt

Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GD&ĐT ............

Trường ..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

 

Kính mời Ông (Bà): ....................................................

Phụ huynh học sinh: ...................................................... Lớp ..........

Vào lúc ......giờ....... ngày ........ tháng ....... năm ..............

Tham dự buổi họp tại ..................... trường ..........................

Nội dung cuộc họp:

- Thông báo về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh ..................................................

- Trao đổi và cam kết phối hợp với nhà trường về việc cùng nhau giáo dục học sinh

Rất mong quý phụ huynh có mặt đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                               

............, ngày ........... tháng ......... năm .......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 

Khác với ba trường hợp trên là giấy mời phụ huynh đến những buổi họp định kỳ do nhà trường tổ chức, giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt chỉ mời phụ huynh khi học sinh có những hành động vi phạm nội quy của nhà trường và mắc lỗi nhiều lần hoặc học sinh có thành tích học tập quá yếu kém. 

Mục đích của việc gửi giấy mời này đến phụ huynh là để phụ huynh nắm rõ tình trạng của con em, phối hợp với giáo viên để có biện pháp giáo dục học sinh hiệu quả hơn, tìm hướng đi mới để giải quyết vấn đề hiện tại, tránh tình trạng học sinh tiếp tục vi phạm nội quy trường lớp gây ảnh hưởng đến tập thể. 

Hướng dẫn viết giấy mời họp phụ huynh chuẩn xác nhất

Làm thế nào để viết giấy mời họp phụ huynh chuẩn xác nhất?

Làm thế nào để viết giấy mời họp phụ huynh chuẩn xác nhất?

Về mặt hình thức, giấy mời nên được soạn thảo bằng Word, định dạng, căn lề như các mẫu giấy mời họp phụ huynh ở trên. Về mặt nội dung, giấy mời cầm đảm bảo đầy đủ các thông tin cần có như Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên phòng giáo dục và đào tạo, tên trường, thời gian, địa điểm và tiêu đề của giấy mời. 

Tiếp theo, trước họ tên người nhận giấy mời nên thêm Ông/Bà để thể hiện sự trang trọng đến người nhận. Ngoài tên phụ huynh, giấy mời cần có thêm họ tên cũng như lớp mà học sinh đang theo học. Thời gian diễn ra buổi họp cần nên nêu cụ thể ngày tháng năm lúc mấy giờ mấy phút tránh trường hợp cuộc họp bị trễ giờ do phụ huynh đến không đúng lúc. 

Ngoài ra, giấy mời cần cung cấp chi tiết thông tin địa điểm nơi diễn ra buổi gặp mặt giữa giáo viên và phụ huynh. Tiếp theo, giấy mời họp phụ huynh cần nêu rõ mục đích của cuộc họp lần này là gì. 

Cuối cùng là câu kết mong phụ huynh đến buổi họp, lời cảm ơn cuối giấy cũng như chữ ký xác nhận của giáo viên. Bên cạnh đó, khi viết giấy mời, cần chú ý sử dụng những từ ngữ nghiêm túc, trang trọng thể hiện thái độ đúng mực đến người nhận.

Nói chung, bài viết đã cung cấp các thông tin cần thiết về các mẫu giấy mời họp phụ huynh, làm rõ mục đích của loại giấy mời này cũng như tìm hiểu về nội dung của giấy mời sẽ bao gồm những thành phần như Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ sở giáo dục đào tạo, tiêu đề đơn, thông tin người nhận, thời gian, địa điểm cũng như mục đích diễn ra cuộc họp.

Thêm vào đó, bài viết cũng đã hướng dẫn cho người đọc cách soạn thảo giấy mời họp phụ huynh học sinh một cách chi tiết, từ cách trình bày cho đến những nội dung chính cần phải đảm bảo xuất hiện trong giấy mời.

Có thể bạn quan tâm

X